LỄ TỔNG KẾT GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CÁP HUYỆN NĂM HỌC 2023 -2024

Lượt xem:


tham gia hội thi giáo viên dạy giỏi cấp huyện trường TH&THCS Bế Văn Đàn xã Thuận Hà, huyện Đăk Song. tham gia đợt này có 06 giáo viên. trong đó cấp tiểu học 03 GV, cấp THCS là 03 GV, Được Phòng GD&ĐT huyện công nhận giáo viên dạy giỏi 06 giáo viên, 01 giáo viên có thành đạt thành tích Xuất sắc cấp THCS là cô Nguyễn Thị Hiệp( Giảng dạy môn âm nhạc) được vinh dự nhận giấy khen của trường phòng GD&ĐT huyện Đăk Song.