Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
Hướng dẫn khai thác sử dụng Trang thông tin điện tử các trường Mầm non, Tiểu học và Trung học cơ sở 23/03/2023 Văn bản khác, Hướng dẫn khai thác sử dụng Trang thông tin điện tử các trường Mầm non, Tiểu học và Trung học cơ sở – Video hướng dẫn sử dụng website mầm non: https://youtube.com/playlist?list=PLs94leeFZvmyO3qt898jyBJwNuk27Gk8K – Video hướng dẫn sử dụng website cấp 1, 2 3: https://youtube.com/playlist?list=PLs94leeFZvmwK85B075D0sHPE0XiurFHT
14 21/03/2023 Thông báo, Thông báo triệu tập
2509 31/08/2022 Quyết định, Quyết đinh về việc phê duyệt danh sách bài giảng điện tử đáp ứng yêu cầu của Cuộc thi thiết kế bài giảng điện tử đưa lên kho học liệu số igiaoduc
4622/BGDĐT-CNTT 20/09/2016 Công văn, Công văn số 4622/BGDĐT-CNTT về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2016 – 2017
53/2012/TT-BGDĐT 20/12/2012 Thông tư, Thông tư quy định về tổ chức hoạt động, sử dụng thư điện tử và cổng thông tin điện tử tại sở giáo dục và đào tạo, phòng giáo dục và đào tạo và các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên