Hướng dẫn khai thác sử dụng Trang thông tin điện tử các trường Mầm non, Tiểu học và Trung học cơ sở

Lượt xem: Lượt tải:


Thông tin Nội dung
Số ký hiệu Hướng dẫn khai thác sử dụng Trang thông tin điện tử các trường Mầm non, Tiểu học và Trung học cơ sở
Ngày ban hành 23/03/2023
Loại văn bản Văn bản khác,
Trích yếu Hướng dẫn khai thác sử dụng Trang thông tin điện tử các trường Mầm non, Tiểu học và Trung học cơ sở – Video hướng dẫn sử dụng website mầm non: https://youtube.com/playlist?list=PLs94leeFZvmyO3qt898jyBJwNuk27Gk8K – Video hướng dẫn sử dụng website cấp 1, 2 3: https://youtube.com/playlist?list=PLs94leeFZvmwK85B075D0sHPE0XiurFHT
Xem văn bản Xem Online
Tải về