Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
14 21/03/2023 Thông báo, Thông báo triệu tập